Skip to content
Green plants in laboratory equipment on white background

Med udgangspunkt i jordprøver laver vi i samarbejde med vores planteavlskonsulent en plan for vore græsmarker. Alle marker tilføres kunstgødning, kali samt magnesium. Magnesium tildeles både for at opnå god vækst på græsmarkerne og en høj foderværdi.

I tilfælde af brug af husdyrgødning anvendes der kun husdyrgødning som er kontrolleret for salmonella.

Wrappen fra hver enkelt mark opbevares i særskilte partier således det er muligt at levere ens kvalitet fra gang til gang. Herved opnår vi højeste brugsværdi af grovfoder analyserne og den foderplan som kan sammensættes ud fra analysen.